ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ครับ/ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม
 

โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์