ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) ครับ/ค่ะ
ข่าวประชาสัมพันธ์และภาพกิจกรรม
 

นักเรียนพระราชทาน

เด็กหญิงปานสิตา สายตั้ง

นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2553

ปัจจุบันกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)

ปรับปรุงเว็บไซต์ล่าสุด 22 มกราคม พ.ศ.2561

โรงเรียนต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ

หน่วยงานภายในจังหวัดหน่วยงานส่วนกลาง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์