ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
ครูพิเศษ

 

นางภิมภ์ ปิยะเมธาง

ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

 

นายประจวบ ศิริรัตน์

ครูดนตรีไทย

นายสมบัติ สุดปราการ

ครูกลองยาว

นางสาวนิภาวรรณ ศิริธนิกุล

ครู สอนภาษาจีน

 

ZHU YUN FAN

ครู สอนภาษาจีน