ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
เผยแพร่ผลงานวิชาการ

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (2) ครูลักขณา วรรณศรี (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (1) ครูลักขณา วรรณศรี (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ ครูพยุงศักดิ์ บุญมี (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (2) ของครูนิศากร โลมากูล(ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ (1) ของครูนิศากร โลมากูล(ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องที่ 2 ของครูสุวรรณพัฒน์ สมุทรโมฬี (ไฟล์.DOC)

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องที่ 1 ของครูสุวรรณพัฒน์ สมุทรโมฬี (ไฟล์.DOC)

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องที่ 2 ของครูสุริศา พันสุไพร (ไฟล์.DOC)

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องที่ 1 ของครูสุริศา พันสุไพร (ไฟล์.DOC)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูเกษมศรี ราษี (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องที่ 1 ของครูสกฤษฏ์ คล้ายมุข (ไฟล์.DOC)

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องที่ 1 ของครูอรพิน เจริญสุข (ไฟล์.DOC)

เผยแพร่ผลงานวิชาการเรื่องที่ 2 ของครูอรพิน เจริญสุข (ไฟล์.DOC)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูวรุณ โคกเลี่ยม (ไฟล์.JPG)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูกรณ์วิกา  เอี่ยมชัย (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการ เรื่องการพัฒนาการแก้สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูศิริวรรณ น่วมนวล (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูนัยนา ปิ่นสุภา (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูนันธิดา แก้วรัตน์ (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูประไพ จันทร์หอม (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูธวัชชัย แสงมณี (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูมนตรี ศกุนตะประเสริฐ (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูแก้วตา วิญญูหัตถกิจ (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูนิศากร โลมากูล (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูศิริศักดิ์ จันทร์หอม (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูลักขณา วรรณศรี (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูพยุงศักดิ์ บุญมี (ไฟล์.PDF)

เผยแพร่ผลงานวิชาการของครูกนกลดา ได้ทุกทาง (ไฟล์.PDF)

 

** ไฟล์เป็น .PDF หากท่านยังไม่มีโปรแกรม ดาวน์โหลดได้ที่นี่ **