ผู้บริหาร

นางถาวร เทียนไพบูลย์ศิริ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
คณะผู้บริหารและครูผู้สอน
ฝ่ายบริหารงาน
อนุเสาวรีย์คุณพระนรราชจำนง

คุณพระนรราชจำนง ได้บริจาคที่ดินจำนวน 19 ไร่ 3 งาน 71 ตารางวาง ให้สร้างโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย