Welcome To Banmahachai Municipality School ยินดีต้อนรับ::โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย(อนุกูลราษฎร์)
ข้อมูลโรงเรียน
การบริหารงาน
แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

NectecCourseWare

เครือข่ายกาญจนาภิเษก

วิชาการเพื่อการศึกษาไทย

เรื่องน่ารู้สำหรับเยาวชนไทย

โปรแกรมสืบค้นข้อมูลอัจฉริยะ

อบรมความรู้เศรษฐศาสตร์ ฟรี!

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

เพื่อคนไทยทุกคน


 

 เด็กหญิงปานสิตา สายตั้ง
นักเรียนพระราชทาน ประจำปี 2553


***************


****************


กิจกรรมรอบรั้วโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ
กิจกรรมการแข่งขันกีฬากลุ่ม โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสมุทรสาคร
กิจกรรม "ค่ายสำเภาสีชมพู ครั้งที่ 3" โดยนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
กิจกรรม "สาธิตสัมพันธ์ สานฝันพี่สู่น้อง" ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
กิจกรรมวันเข้าค่ายพุทธบุตร ระดับชั้น ป.1-6
กิจกรรมวันภาษาไทย และวันแม่แห่งชาติ
รางวัลชนะเลิศเหรียญทองยอดเยี่ยม การประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์พร้อมจินตลีลา มัธยมปลาย ระดับภาคกลาง
กิจกรรม "เวทีคนกล้า" จัดโดยคณะครูดนตรี
โครงการนิเทศการเรียนการสอนครั้งที่ 4 จากคณาจารย์ ม.รามคำแหง ตามโครงการโรงเรียนสาธิต
โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯ จัดโครงการให้นักเรียนนุ่งชุดขาวในทุกวันพระ ตามโครงการ "อาภรณ์ขาว"
โครงการอบรมการสร้างสื่อการเรียนการสอน จากคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามโครงการต้นแบบโรงเรียนสาธิตฯ
โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องสาธิตราม จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายมัธยม
รายชื่อตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนภาคกลาง เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
รายชื่อตัวแทนนักเรียนที่ชนะเลิศได้เป็นตัวแทนเขตพื้นที่สมุทรสาคร เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับภาคกลาง จังหวัดกาญจนบุรี

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

ครม.เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
 
------
 
 
 
 
บุคลากร
 

 ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูระดับปฐมวัย
 ครูระดับประถมศึกษา
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

 
บุคลากรตามกลุ่มสาระ
 
 
ข่าว/หนังสือพิมพ์ online
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์ทั่วไทย
 
 
 
ติดต่อเรา
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
 

Get free counter at Cgi2yoU.com

 

 

โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์) สังกัดกองการศึกษา เทศบาลนครสมุทรสาคร
โทรศัพท์-โทรสาร 0-3441-2003
http://www.banmahachai.net
ดูภาพความละเอียดที่ :: 1024 x 768